Cennik


konsultacja psychologiczna diagnostyczno-terapeutyczna (50 minut)

sesja terapii indywidualnej krótkoterminowej (50 minut)

sesja terapii indywidualnej długoterminowej (50 minut)

sesja terapii par i małżeństw (60 minut)

indywidualna sesja relaksacji (30 minut)

terapia grupowa (1,5 godziny)

grupa wsparcia (1,5 godziny)

grupa samorozwoju (1,5 godziny)

wydanie pisemnej opinii

wydanie pisemnego zaświadczenia

100 zł

100 zł

100 zł

120 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

40 zł

20 zł