Grupy terapeutyczne

Psychoterapia grupowa
Grupa przeznaczona będzie dla osób z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (np. depresja), zaburzeniami osobowości. Czas trwania spotkań terapeutycznych: 1,5 h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Czas trwania terapii: minimum 6 miesięcy.
Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzać będą rozmowy indywidualne (dwie lub trzy), będące jednocześnie kwalifikacją do grupy.
Grupę prowadzić będzie dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Koszt: 50 zł

Grupa wsparcia
Spotkania grupy wsparcia przeznaczone są dla osób będących w kryzysie, np. w kryzysie małżeńskim, w kryzysie związanym z chorobą członka rodziny lub swoją własną, w kryzysie w życiu zawodowym.

Czas trwania spotkań grupowych: 1,5 h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia poprzedza rozmowa indywidualna.

Grupę wsparcia prowadzić będzie dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Koszt: 50 zł

Grupa samorozwoju
Grupa przeznaczona dla osób zainteresowanych poszerzaniem samoświadomości w różnych sferach życia.
Czas trwania spotkań grupowych: 1,5h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
Udział w grupie poprzedza rozmowa indywidualna.

Grupę samorozwoju prowadzi dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Koszt: 50 zł